Podporené Projekty

 Vďaka Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky sme mohli zrealizovať projekt "Modernizácia resocializačného strediska", v rámci ktorého sme za pomoci našich klientov zrekonštruovali existujúce sociálne zariadenia pre mužskú časť komunity resocializačného strediska a sociálne zariadenia pre personál na prízemí budovy. Tak môže resocializačné stredisko napĺňať základné hygienické štandardy, zrekonštruované sociálne zariadenia prispievajú k skvalitneniu poskytovaných služieb v RS."Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016"