Resocializačný Proces

Cieľom resocializačného procesu je adaptácia do normálneho života a prirodzeného prostredia. Náš resocializačný proces stavia na krokoch AA a NA, ktoré poskytujú návod na sebapoznávanie, odstraňovanie osobných nedostatkov a charakterových chýb a tým aj možnosť na úspešnú abstinenciu. Klienti v našom zariadení postupne prechádzajú všetkými krokmi, ktoré sú rozdelené do troch fáz (skupín):

1. POKORA – prijať to, čo nemôžem zmeniť
Prežívanie faktu, že sami nemáme dostatok sily na to, aby sme odolávali sile závislosti, priznanie si svojej bezmocnosti voči droge, akceptácia vyššej sily (ktorou môže byť napr. komunita) a odovzdanie sa tejto sile.

2. ODVAHA – zmeniť to, čo zmeniť môžem
Odvážna identifikácia svojich charakterových chýb, priznanie týchto chýb sebe aj inej osobe, pripravenosť na ich odstraňovanie, nájdenie pokory a prosba o pomoc.

3. MÚDROSŤ – aby som tieto veci od seba odlíšil
Pokračovanie v osobnej inventúre, každodenný prehľad svojho vlastného konania, duchovné prebudenie, rozvoj duševného života a svojich duševných hodnôt, pomoc ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú a o ňu požiadajú, odovzdávanie skúseností, ktoré sme načerpali. Uplatňovať tieto zásady v každej našej činnosti

Tieto fázy sú čiastočne, ale nie striktne časovo ohraničené, vyplývajú z duševných a osobnostných predpokladov a ochoty napraviť svoj doterajší spôsob života. Resocializačný proces môže trvať maximálne 24 mesiacov.

Resocializačný program občianskeho združenia Nelegal si môžete prečítať tu:

Stiahnuť Resocializačný program 2022 (pdf.)