Pravidlá

V komunite sa musia dodržiavať pravidlá, podľa ktorých sa riadime, pričom medzi tie základné patrí:.

  • dodržiavanie abstinencie
  • intolerancia agresívneho správania
  • zákaz svojvoľne opúšťať zariadenie
  • zákaz vytvárania intímnych vzťahov


Klient v našom zariadení je povinný riadiť sa rozhodnutiami komunity, aktívne sa zúčastňovať života komunity a osobne sa spolupodieľať na úspešnom a efektívnom priebehu vlastnej resocializácie a rehabilitácie.

Základom uzdravovania je fungujúca komunita a štruktúrovaný režim dňa, ktorý vyzerá asi takto:

Po rutinných ranných povinnostiach, ako je budíček, rozcvička, raňajky, rajóny sa všetci stretneme na Rannej komunite, kde zdieľame svoje radosti a starosti a potom hor sa do práce! V rámci nácviku pracovných zručností sa pripravuje aj obed, na ktorý máme vyhradený čas medzi 12.00 a 13.00 + menší či väčší oddych, po ktorom nasleduje opäť nácvik pracovných zručností do 16.30. Medzitým je do denného programu vsunutá skupina, autogénny tréning alebo míting AA. O 18.00 sa všetci spolu navečeriame a o 20.00 si zhrnieme pocity z prežitého dňa na Bilancii. Večierka je o 22.30 - dobrú noc.