Naše služby

Hlavnou činnosťou resocializačného strediska je vykonávanie resocializačného programu, starostlivosť o klientov, ktorí sa dobrovoľne podrobili procesu uzdravovania sa zo závislosti.

Viac o službách  

Naše pravidlá

Klient v našom zariadení je povinný riadiť sa rozhodnutiami komunity, aktívne sa zúčastňovať života komunity. V komunite sa musia dodržiavať pravidlá, podľa ktorých sa riadime.

Viac o pravidlách

Resocializačný program

Cieľom resocializačného procesu je adaptácia do normálneho života a prirodzeného prostredia. Náš resocializačný proces stavia okrem iného aj na krokoch AA a NA.

Viac o programe

Najbližšie udalosti a oznamy

Areál je UZATVORENÝ pre návštevy verejnosti

Na základe nariadenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Sekcie sociálnych vecí a rodiny, Odboru vykonávania opatrení SPODaSK Bratislava centrum uzatvára areál pracoviska pre návštevy verejnosti, rodinných príslušníkov a blízke osoby až do odvolania mimoriadnej situácie regionálnym hygienikom príslušného  regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RH RÚVZ).

*** ZRUŠENÝ *** Výročný míting skupiny AA „Nádej“

Z dôvodu zákazu verejných akcií v meste Šurany (opatrenia týkajúce sa Koronavírusu) sa Výročný miting ruší do odvolania.

Dňa 21.03.2020 sa uskutoční 27. Výročný míting skupiny AA „Nádej“, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní, míting sa bude konať v Disco hale v Šuranoch o 16.00 hod. Pred mítingom o 14.00 hod radi privítame všetkých rodinných príslušníkov našich klientov na rodičovskom stretnutí.

Po mítingu je pripravené občerstvenie, kultúrno-zábavný program a tancovačka.