Naše služby

Naše zariadenie poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti resocializácie a rehabilitácie osôb závislých na drogách rôzneho druhu, alkohole a patologickom hráčstve.

Viac o službách  

Naše pravidlá

Klient v našom zariadení je povinný riadiť sa rozhodnutiami komunity, aktívne sa zúčastňovať života komunity. V komunite sa musia dodržiavať pravidlá, podľa ktorých sa riadime.

Viac o pravidlách

Resocializačný program

Cieľom resocializačného procesu je adaptácia do normálneho života a prirodzeného prostredia. Náš resocializačný proces stavia okrem iného aj na krokoch AA a NA.

Viac o programe

Najbližšie udalosti

Výročný míting skupiny AA „Nádej“

Dňa 9.3.2019 sa uskutoční 26. Výročný míting skupiny AA „Nádej“, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní, míting sa bude konať v Disco hale v Šuranoch o 16.00 hod. Pred mítingom o 14.00 hod radi privítame všetkých rodinných príslušníkov našich klientov na rodičovskom stretnutí.

Po mítingu je pripravené občerstvenie, kultúrno-zábavný program a tancovačka.